เทคโนโลยีกับวาเลนไทน์

ด้วยความที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ก็นึกอยากเกาะกระแสไปกับเขาด้วย เลยอยากจะเล่าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาเลนไทน์ จนลองไปค้นดูว่าปีก่อนๆ เขาทำอะไรกันบ้าง ก็พบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในวันวาเลนไทน์มากมายเหลือเกิน การที่เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ ก็เพราะเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น

(เพิ่มเติม…)

เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้

ผมเคยมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและแทนที่ความเจ็บปวดต่อปัญหาต่างๆ ได้ แต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่ทำให้ความเชื่อนี้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อได้เสวนากับกัลยาณมิตรที่มีประเด็นร่วมกันคือ การพยายามนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ปัญหา (เพิ่มเติม…)

ภาษาธรรมชาติ(จบ)

เมื่อตอนที่แล้ว ผมเล่าถึงการวิเคราะห์ข้อความที่เป็น ภาษาธรรมชาติ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกันนั้น มีอยู่ขั้นตอนหนึ่ง ที่ยากลำบากแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญโดยเฉพาะการวิเคราะห์ภาษาไทยนั่นก็คือ การตัดคำ
คราวนี้ลองอ่านประโยคนี้ครับ “สมภพพบนกกรกนกบนกรงนกตรงถนนสวน นนทกร” จะเห็นได้ว่า เราอ่านได้ช้าลงและบางคนอาจไม่แน่ใจว่ามีคำอะไรบ้าง นั่นเพราะว่าในสารบบของประสบการณ์บางคน อาจจะไม่มีคำว่า นกกรกนก (นก-กอน-กะ-หนก) เลยทำให้ไม่สามารถจำแนกแยกคำออกมาได้ทันที ในขณะที่คนที่รู้จักคำนี้ จะอ่านประโยคเดียวกันได้เร็วกว่า
ปัจจุบันก็ยังไม่มีโปรแกรมหรือเครื่องมือใดที่จะสามารถตัดคำภาษาไทยได้ถูกต้อง 100% ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโครงสร้างภาษา เช่น ภาษาที่เป็นทางการก็จะสามารถตัดได้อย่างถูกต้องเกือบๆ 100% เนื่องจากมีคำที่คอมพิวเตอร์รู้จักแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาษาแชต หรือในสังคมออนไลน์ รวมไปถึงคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ความถูกต้องก็จะลดต่ำลง เนื่องจากลักษณะของคำ โครงสร้างภาษา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ก็ยังมีคำอีกไม่น้อยที่มีหน้าตาเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน เมื่อแบ่งเป็นพยางค์ย่อยต่างกัน ก็ได้ความหมายที่ต่างกันด้วย เช่น ตากลม ที่อ่านได้เป็น ตา-กลม และ ตาก-ลม ทำให้การพิจารณาบริบท หรือสภาพแวดล้อมที่คำหรือประโยคเหล่านี้อยู่ร่วมด้วย มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ความหมายได้อย่างถูกต้องที่สุด
อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้นั้น คงต้องระมัดระวังกันให้ดี เนื่องจากคำเหล่านี้เมื่ออยู่ต่างบริบท ก็อาจมีความหมายที่ต่างกัน และนี่ก็ถือเป็นปัญหาของการใช้ภาษาในปัจจุบัน กล่าวคือ เราใช้ภาษาแชต ภาษาอินเทอร์เน็ตกันจนเคยชิน จนทุกวันนี้เราแทบจะแยกไม่ออกระหว่างภาษาพูด-ภาษาเขียน เพราะเราใช้แต่ภาษาแชตกันตลอดเวลา
ทั้งหมดนี้ เป็นแค่เพียงบางส่วนของกระบวนการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน เพื่อว่าสักวันคอมพิวเตอร์จะได้สื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

ภาษาธรรมชาติ

การจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยอาศัยจากการแสดงออกต่างๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในวงการวิจัยและพัฒนา และยิ่งทำให้มนุษย์กระหายที่เอาชนะ
นอกจากคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้และทำความเข้าใจความรู้สึกมนุษย์จากภาษากายทั่วไปแล้ว ก็สามารถเรียนรู้และทำ ความเข้าใจจากภาษาพูดภาษาเขียนที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนี่เองครับ
ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน ในทาง วิชาการมีชื่อเรียกรวมๆ ว่า ภาษาธรรมชาติ นั่นคือ ภาษาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ หรือภาษาพูด ภาษาเขียน ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ส่วนภาษาที่ไม่ธรรมชาติ ก็คือ ภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อ สั่งงานคอมพิวเตอร์
ศาสตร์วิชาทางด้านการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาธรรมชาติ เรียกว่า Natural Language Processing หรือ NLP ซึ่งก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ แล้วทำไมต้องมีการประมวลผล หรือวิเคราะห์ภาษาที่คนใช้ คำตอบ คือ ภาษาที่เราใช้กัน มีโครงสร้างซับซ้อนในด้านความหมาย เมื่อตาเราเห็นหรือรับรู้ภาษาเหล่านี้เข้าไป สมองมนุษย์ก็จะพยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ และตีความหมายออกมาให้เข้าใจโดยอัตโนมัติ การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ด้วย จึงเป็นงานที่ท้าทาย
ลองมาดูตัวอย่างกัน เริ่มจากคำ 3 คำนี้ “ดีออก, งานดี, มองบน” ลองค่อยๆ คิดนะครับ ว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอะไร
คำเหล่านี้มีทั้งความหมายเดิมที่แปลตรงตัว และความหมายตามยุคสมัย ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุความหมายที่ แท้จริง โดยละทิ้งความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ไปได้ จึงเป็นคำตอบว่า ทำไมดูเฉพาะแค่ความหมายของคำถึงยังไม่พอสำหรับวิเคราะห์ภาษาของคนให้คอมพ์เข้าใจ

เมื่อคอมพ์จะเข้าใจคน

เป็นความพยายามอันยาวนานของมนุษยชาติ ในการคิดค้นเทคนิคและวิทยาการต่างๆ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำใน
สิ่งที่มนุษย์ทำได้ หรือเลียนแบบมนุษย์ ปัจจุบันเราจึงเห็นการนำหุ่นยนต์ หรือคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานหลายด้าน เนื่องจากหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ไม่ขี้เกียจ ไม่เหนื่อยล้า ไม่บ่น เพียงแค่ต้องดูแลบำรุงรักษาบ้างเท่านั้น
ปัจจุบัน แม้หุ่นยนต์จะเริ่มเคลื่อนไหวได้คล้ายคลึงกับคนมากขึ้น เริ่มพูดออกเสียงได้ใกล้เคียงคนมากขึ้น แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำได้นั่นคือ การเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของมนุษย์ นั่นเพราะโครงสร้างการแสดงออก ซึ่งความรู้สึกของมนุษย์นั้นซับซ้อน แล้วถามว่าในเมื่อมันเข้าใจยากขนาดนี้ยังอยากจะทำกันอีกหรือ คำตอบก็คือ อยากทำครับ เพราะนี่คือความท้าทายนั่นเอง
แล้วการจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์แสดงออก ซึ่งความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง ผ่านช่องทางไหนบ้าง ปัจจุบันเราได้เห็นวิทยาการหรือเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ตรวจจับความรู้สึกบางอย่าง จากการแสดงออกของคนได้ เช่น สีหน้า และมีกล้อง หรือแอพพลิเคชั่นมากมาย ที่สามารถตรวจจับและบอกได้ว่าคนที่อยู่ในรูปกำลังยิ้ม กำลังหัวเราะ หรือกำลังร้องไห้ ทั้งหมดนี้อาจบอกได้เพียงว่า คนกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ แต่การจะบอกว่าคนคนนั้นกำลังรู้สึกอย่างไร คงต้องประมวลผลกันต่ออีกพอสมควร
มีเทคนิคมากมายด้าน Machine Learning คือ การให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ข้อมูลจำนวนหนึ่ง จนสามารถแยกแยะความแตกต่างอันน้อยนิดแต่มีนัยสำคัญได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ปัจจุบันทำได้ แต่จะถือว่าคอมพิวเตอร์เข้าถึงหัวใจ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แล้วหรือเปล่า คำตอบนั้น รอเราอยู่ในอนาคตครับ

สรรพสิ่งขับเคลื่อนอนาคต

ทุกคนต่างรู้ดีว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วเกินกว่าที่เราเคยคิดไว้ หลายปีก่อนเรายัง เชื่อว่ากว่าคอมพิวเตอร์จะเล่นหมากล้อมหรือโกะชนะมนุษย์ได้ ต้องใช้เวลาเรียนรู้เป็นสิบเป็นร้อยปี ในองค์ความรู้ที่มนุษย์สะสมมาหลายร้อยปี แต่ท้ายที่สุดแล้ววิทยาการสมัยใหม่ก็แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาการเรียนรู้สามารถหดสั้นลงเหลือเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเท่านั้น
การที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และทำในสิ่งที่มนุษย์เรายังไม่คาดคิดว่าจะทำได้ในเร็ววันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อมูล แล้วข้อมูลมาจากไหน?
การที่โลกก้าวเข้าสู่ยุค 3จี 4จี อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจโทรคมนาคมที่เข้มข้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตลดต่ำลง จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมผู้คนทุกเพศทุกวัย จะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ เรายังมีชุมชนขนาดใญ่ที่เชื่อมต่อทุกวิถีชีวิต บนโลกนี้เข้าด้วยกัน นั่นคือสังคมออนไลน์ (Social Network) สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กันก็คือปริมาณของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมา
ในอดีตนั้นการเกิดขึ้นของข้อมูลมาจากกลุ่มคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไป ต่างจากปัจจุบันที่เพียงแต่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ แล็ปท็อปสักเครื่อง เราก็ทำในสิ่งเหล่านั้น ได้ทั้งหมด
นอกจากนี้ Internet of Things (IoT) ต่างก็กำลังสร้างข้อมูลขึ้นมาด้วยเช่นกัน จึงอาจเรียกได้ว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้ ล้วนกำลังช่วยกันสร้างสรรค์ข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีมากมายมหาศาล มากกว่าข้อมูลที่มวลมนุษยชาติสั่งสมกันมานับร้อยนับพันปี ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่เกิดขึ้น ล้วนเป็น ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล นั่นหมายความว่า คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนรู้ได้แทบจะทันที
ดังนั้น เราจะได้เห็นมนุษย์ใช้วิทยาการและคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์อะไรอีกมาก มายที่ก้าวข้ามข้อจำกัดการเรียนรู้ของมนุษย์ บนกองข้อมูลมหาศาลเหล่านี้

Unstructured data

c42c257b526f840d49b58d3b863fb5f5

“unstructured data” ไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เพียงแต่เรายังไม่ได้หาโครงสร้างที่เหมาะสมให้มัน … ไม่ได้หมายถึง จะไม่มีโครงสร้างไปตลอดกาล … ข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลอยู่ตลอดเวลา จนเราทำความเข้าใจมันไม่ทัน เท่านั้นเอง … และ #ชีวิตของเราก็ไม่ได้ต่างไปจากนี้

Error Protege 4.3 on Mac OSX and Java 8

Problem:

Unresolved constraint in bundle org.protege.common [1]: Unable to resolve 1.0: missing requirement [1.0] osgi.wiring.package; (&(osgi.wiring.package=org.w3c.dom)(version>=0.0.0)))
org.osgi.framework.BundleException: Unresolved constraint in bundle org.protege.common [1]: Unable to resolve 1.0: missing requirement [1.0] osgi.wiring.package; (&(osgi.wiring.package=org.w3c.dom)(version>=0.0.0))

 

Solution:

Replace the old felix.jar with http://felix.apache.org/downloads.cgi  in bin directory

หนึ่งเดือนที่ท่านจากไป ไม่มีลมหายใจใด ไม่คิดถึงท่าน

 

พระราชดำรัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

 

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ในโอกาสที่จะขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ นี้ ข้าพเจ้าขออวยพรปีใหม่ และขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง

ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินี กับลูกๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่าง ทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก

ในรอบปีที่แล้ว ประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง เวลานี้ บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร จากพื้นภูมิประเทศ และจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จักได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน ให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน ทั้งยังต้องดำเนินโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆ ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จ และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ ไม่นานเกินคอย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจ นำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธำรงอิสรภาพ อธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกของบ้านเมือง ให้สถาวรอยู่ตลอดไป

ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และสิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน