อยากถูกจำ อยากถูกลืม

บล็อกขี้บ่น
จากตอนที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงทรัพย์สินดิจิทัล(digital asset) มีท่านผู้อ่านหลายท่านสอบถามถึงรายละเอียดกันมา ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจ…
Read More

ตายแล้วไปไหน

techtalk, ในห้วงความคิดคำนึง
นับตั้งแต่โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล นับรวมๆ แล้วก็แค่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เอง หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างมากจนเราแทบเปลี่ย…
Read More

5 สิ่งสุดท้าย กับ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

การสร้างคน, โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
การที่เรา "รู้" ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะ "เข้าใจ" ในสิ่งนั้นจริงๆ เหมือนที่ชาวพุทธรู้ว่าหนทางดับทุกข์คืออะไร มีขั้นต…
Read More

อนาคตในมือใคร

techtalk, การสร้างคน, ในห้วงความคิดคำนึง
ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขลุกตัวอยู่ในค่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ายหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศตั้งแต่ระด…
Read More

Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น

technology, เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล, เทคโนโลยีอับดุล
 Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ หรือ Search Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ได้รวมเอาเทคนิคหลากหลายด้า…
Read More

เทคโนโลยีกับวาเลนไทน์

techtalk
ด้วยความที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ก็นึกอยากเกาะกระแสไปกับเขาด้วย เลยอยากจะเล่าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ย…
Read More

เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้

techtalk
ผมเคยมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและแทนที่ความเจ็บปวดต่อปัญหาต่างๆ ได้ แต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่ท…
Read More

ภาษาธรรมชาติ(จบ)

techtalk
เมื่อตอนที่แล้ว ผมเล่าถึงการวิเคราะห์ข้อความที่เป็น ภาษาธรรมชาติ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกันนั้น มีอยู่ขั้นตอน…
Read More