เจ้าของบ้าน

 chatchawal

ชัชวาล สังคีตตระการ

นักวิจัย

ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ

กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การศึกษา

B. Eng – Computer Engineering, Suranaree University of Technology

M. Eng – Information and Communication Technology for Embedded Systems, TAIST-Tokyo Tech

การทำงาน

2004 – ปัจจุบัน    นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Research Fields

 • Artificial Intelligence
 • Interactive Question Answering
 • Social Networking
 • Social Network Analytics
 • Big Data Analytics
 • Search Techniques
 • Information retrieval
 • Recommender System
 • Text Classification
 • Expert System
 • Sentiment Analysis
 • Opinion Mining
 • Semantic / Ontology Search
 • Enterprise Social Network

บทความ เชิงวิชาการ

 • “โครงสร้าง ไดนามิกส์สำหรับจัดการฐานข้อมูลลูกค้าในระบบแนะนำข้อมูลในธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กโทรนิกส์,”The 2005 IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-service 2548.
 • “การระบุและสกัดคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมจากข้อความภาษาไทย,” 2548.
 • “สรร สารลุ๊ค: ระบบสำหรับสร้างระบบค้นคืนข้อมูลภาษาไทย,”The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2006)2549.
 • “โครง ร่างระบบสำหรับร่วมกันเก็บคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมจากเว็ป,”COLING-ACL 20062549.
 • “สรร สาร ออฟไลน์ โปรแกรมสำหรับจัดการและค้นคืนข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่เชื่อมต่อ ,”International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 2007 (ECTI-CON 2007, Chiang Rai)2550.
 • “การพัฒนาสรรสารลุค: โปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลระดับองค์กรด้วยจาวาและเจบอส,” 2550.
 • “สรรสารนิวส์เสิร์ช: ระบบสืบค้นข่าวออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต,” 2550.
 • “สรรสารอิมเมจเสิร์ช: ระบบสืบค้นรูปภาพบนเว็บ,” 2550.
 • “การบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้จากเว็บโดยใช้เครื่องมือสืบค้น สารสนเทศ,”The 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 20072550.
 • “อับ ดุล:ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์”,NECTEC – ACE 20082551.
 • “นวัตกรรมการติดต่อผู้ใช้ในระบบบริการข้อมูลสภาพจราจร,”International Conference on ITS Telecommunications (ITST)2551.
 • “การ ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมอับดุล,”The NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2008 2551.
 • “อับดุล:ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์,” 2551.
 • “การจัดสารบัญข่าวโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเอกสารอัตโนมัติ,”The 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI-08)2551.
 • A Collective Intelligence Framework for Supporting Universal Information Agents, Workshop on Collective Intelligence at the Asian Semantic Web Conference (ASWC 2008)
 • THAILAND’S TOURISM INFORMATION SERVICE BASED ON
  SEMANTIC SEARCH AND OPINION MINING ( ITC-CSCC 2010 )

บทความทั่วไป

สื่อตีพิมพ์

 • บทสัมภาษณ์ นิตยสาร NSTDA Style (กุมภาพันธ์ 2563)
 • บทสัมภาษณ์ นิตยสาร DPlus (หน้า 21-23)
 • บทสัมภาษณ์ รายการแบไต๋ไฮเทค
 • บทความ “อับดุล แชทบอทสัญชาติไทย ความพยายามที่ยังไม่สิ้นสุด”, ไทยรัฐ
 • สกู๊ปพิเศษ: “วิวัฒนาการ สังคมออนไลน์” ,เดลินิวส์
 • บทสัมภาษณ์ นิตยสาร “ชีวจิต”

งานวิจัยและพัฒนา

งานด้านอื่นๆ

 • โคชและกรรมการตัดสินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินโครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาค่าย “THNG Camp” มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 • ที่ปรึกษาค่าย “สนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 • กรรมการตัดสินโครงการ National Software Contest (NSC)
 • กรรมการตัดสินโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”
 • กรรมการตัดสินการประกวด True Innovation Award 2013 for True
 • กรรมการตัดสินการประกวด Samsung Smart TV Application Contest 2012
 • กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปี 2556
 • กรรมการตัดสินการประกวด Thailand Animation Contest 2011
 • ที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์
 • บรรยายพิเศษ

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ICT Award 2010 (Software)
 • TICTA 2010 (Runner Up)
 • NECTEC Star 2011
 • NECTEC Star 2010
 • Best of HLT 2550
 • Best of HLT 2551
 • Best of HLT 2552

#หัวข้อ วิจัยสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

เพิ่มเติม

– ดูผมบ่นแบบ real time ต้องที่ Twitter และ Facebook ครับ