รวมบริการของอับดุล

เทคโนโลยีอับดุล
กลุ่มบริการภายในองค์กร - ข้อมูลพนักงาน (ชื่อ,เบอร์โทร,อีเมล) - สืบค้นเอกสาร - FAQ - ตารางการใช้ห้องประชุม กลุ่มบริการของเนคเทค - ส…
Read More

Earth Hour

บล็อกขี้บ่น
หากใครได้พอติดตามข่าวสารอยู่บ้าง ก็คงรู้ว่าคืนวันที่ 27 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า earth hour คือ หนึ…
Read More