สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว ก็แค่ความแตกต่าง … ปลายทางล้วนปรารถนาความสุขสงบ

Home / บล็อกขี้บ่น / สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว ก็แค่ความแตกต่าง … ปลายทางล้วนปรารถนาความสุขสงบ