Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น

technology, เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล, เทคโนโลยีอับดุล
 Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ หรือ Search Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ได้รวมเอาเทคนิคหลากหลายด้า…
Read More

เทคโนโลยีกับวาเลนไทน์

techtalk
ด้วยความที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ก็นึกอยากเกาะกระแสไปกับเขาด้วย เลยอยากจะเล่าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ย…
Read More

เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้

techtalk
ผมเคยมีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและแทนที่ความเจ็บปวดต่อปัญหาต่างๆ ได้ แต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่ท…
Read More

ภาษาธรรมชาติ(จบ)

techtalk
เมื่อตอนที่แล้ว ผมเล่าถึงการวิเคราะห์ข้อความที่เป็น ภาษาธรรมชาติ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกันนั้น มีอยู่ขั้นตอน…
Read More

ภาษาธรรมชาติ

techtalk
การจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยอาศัยจากการแสดงออกต่างๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในวงการวิจัยและพัฒนา และยิ่งทำให้…
Read More

เมื่อคอมพ์จะเข้าใจคน

techtalk
เป็นความพยายามอันยาวนานของมนุษยชาติ ในการคิดค้นเทคนิคและวิทยาการต่างๆ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำใน สิ่งที่มนุษย์ทำได้ หรือเลียน…
Read More

สรรพสิ่งขับเคลื่อนอนาคต

techtalk
ทุกคนต่างรู้ดีว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วเกินกว่าที่เราเคยคิดไว้ หลายปีก่อนเรายัง เชื่อว่ากว่าคอมพิวเตอร์จะเล่นหมากล้อมหรือโกะชนะมนุษย…
Read More