ภาษาธรรมชาติ

techtalk
การจะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยอาศัยจากการแสดงออกต่างๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในวงการวิจัยและพัฒนา และยิ่งทำให้…
Read More

เมื่อคอมพ์จะเข้าใจคน

techtalk
เป็นความพยายามอันยาวนานของมนุษยชาติ ในการคิดค้นเทคนิคและวิทยาการต่างๆ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำใน สิ่งที่มนุษย์ทำได้ หรือเลียน…
Read More

สรรพสิ่งขับเคลื่อนอนาคต

techtalk
ทุกคนต่างรู้ดีว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วเกินกว่าที่เราเคยคิดไว้ หลายปีก่อนเรายัง เชื่อว่ากว่าคอมพิวเตอร์จะเล่นหมากล้อมหรือโกะชนะมนุษย…
Read More

หนึ่งเดือนที่ท่านจากไป ไม่มีลมหายใจใด ไม่คิดถึงท่าน

ในห้วงความคิดคำนึง
  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ…
Read More

#ความตาย #ความเชื่อ #ทัศนคติ

ในห้วงความคิดคำนึง
เส้นทางชีวิตเราแตกต่างและหลากหลาย แต่สุดท้ายเรามีบทสรุปเดียวกัน // ส่งกันพันลี้ ก็ต้องจากกันอยู่ดี … ผมส่งได้แค่นี้นะครับ ยินดีกับ…
Read More