Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น

technology, เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล, เทคโนโลยีอับดุล
 Search Engine เทคโนโลยีการสืบค้น เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ หรือ Search Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ได้รวมเอาเทคนิคหลากหลายด้า…
Read More

Highlighter ด้วย Lucene

เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล
การสร้างระบบสืบค้นทั่วไปนั้น highlighter ถือเป็นองค์ประกอบเล็กๆ แต่สร้างสีสรรให้กับระบบของคุณอย่างมากมายครับ มาดูตัวอย่างการสร้างต…
Read More

“คีย์เวิร์ด” มากแค่ไหนถึงจะพอ?

เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล
ในการสืบค้นเอกสาร หรือการใช้ search engine .. เรามักใช้เพียงแค่คำไม่กี่คำ ( 2 -3 คำ) ก็เกินพอ หากยังไม่เจอเอกสารที่ต้องการ ก็มักจะ…
Read More