กระตุ้นความคิดด้วยเสียงรบกวน

mytalk, techtalk
เวลาต้องการใช้ความคิด คิดเรื่องอะไรใหม่ๆ สักเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ท่านผู้อ่านชอบที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ…
Read More

หมากของพระเจ้า

artificial intelligence, mytalk, techtalk
“โกะ เป็นเกมกระดานที่ต้องใช้ผู้เล่นสองคน แม้เป็นอัจฉริยะ แต่มีเพียงคนเดียว จะสร้างหมากให้ลือชื่อไม่ได้ จะต้องใช้อัจฉริยะที่มีฝีไม้…
Read More