หมากของพระเจ้า

artificial intelligence, mytalk, techtalk
“โกะ เป็นเกมกระดานที่ต้องใช้ผู้เล่นสองคน แม้เป็นอัจฉริยะ แต่มีเพียงคนเดียว จะสร้างหมากให้ลือชื่อไม่ได้ จะต้องใช้อัจฉริยะที่มีฝีไม้…
Read More