5 สิ่งสุดท้าย กับ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

การสร้างคน, โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
การที่เรา "รู้" ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะ "เข้าใจ" ในสิ่งนั้นจริงๆ เหมือนที่ชาวพุทธรู้ว่าหนทางดับทุกข์คืออะไร มีขั้นต…
Read More