5 สิ่งสุดท้าย กับ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

การสร้างคน, โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
การที่เรา "รู้" ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะ "เข้าใจ" ในสิ่งนั้นจริงๆ เหมือนที่ชาวพุทธรู้ว่าหนทางดับทุกข์คืออะไร มีขั้นต…
Read More

อนาคตในมือใคร

techtalk, การสร้างคน, ในห้วงความคิดคำนึง
ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขลุกตัวอยู่ในค่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ายหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศตั้งแต่ระด…
Read More

ทักษะที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการเป็นพี่เลี้ยง โค้ช หรือที่ปรึกษา

การสร้างคน, องค์ความรู้, ในห้วงความคิดคำนึง
การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์และกำหนดปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ความต้องการจริงของกลุ่มเป้าหมาย การเลือกแนวทางการแก้ปัญห…
Read More