ของเก่าถูกเขย่าด้วยของใหม่

techtalk
  เมื่อถามว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหน ในแง่มุมของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ก็คงหาคำตอบที่แน่นอนได้ยากครับ…
Read More

กระตุ้นความคิดด้วยเสียงรบกวน

mytalk, techtalk
เวลาต้องการใช้ความคิด คิดเรื่องอะไรใหม่ๆ สักเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ท่านผู้อ่านชอบที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ…
Read More

หมากของพระเจ้า

artificial intelligence, mytalk, techtalk
“โกะ เป็นเกมกระดานที่ต้องใช้ผู้เล่นสองคน แม้เป็นอัจฉริยะ แต่มีเพียงคนเดียว จะสร้างหมากให้ลือชื่อไม่ได้ จะต้องใช้อัจฉริยะที่มีฝีไม้…
Read More

อยากถูกจำ อยากถูกลืม

บล็อกขี้บ่น
จากตอนที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงทรัพย์สินดิจิทัล(digital asset) มีท่านผู้อ่านหลายท่านสอบถามถึงรายละเอียดกันมา ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจ…
Read More

ตายแล้วไปไหน

techtalk, ในห้วงความคิดคำนึง
นับตั้งแต่โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล นับรวมๆ แล้วก็แค่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เอง หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างมากจนเราแทบเปลี่ย…
Read More

5 สิ่งสุดท้าย กับ ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

การสร้างคน, โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
การที่เรา "รู้" ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเราจะ "เข้าใจ" ในสิ่งนั้นจริงๆ เหมือนที่ชาวพุทธรู้ว่าหนทางดับทุกข์คืออะไร มีขั้นต…
Read More

อนาคตในมือใคร

techtalk, การสร้างคน, ในห้วงความคิดคำนึง
ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขลุกตัวอยู่ในค่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ายหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศตั้งแต่ระด…
Read More